• II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej w Szczecinie